V Lesních Albrechticích působí tyto spolky:

SDH

SDH Lesní Albrechtice

 sdh.lesnialbrechtice.cz

Klub důchodců Lesní Albrechtice

Myslivecké sdružení Mokřiny Březová

Myslivecký spolek Mokřiny Březová,z.s.

www.myslivost.cz/msbrezova