Podpořte firmu Tesko v soutěži Český Goodwill

TESKO KOLOVRAT, S.R.O. – VLASTISLAV KOLOVRAT ST.

TESKO KOLOVRAT, s.r.o. – Vlastislav KOLOVRAT st.

TESKO KOLOVRAT, s.r.o. je česká rodinná firma, která v současné době zaměstnává dvacet sedm kmenových zaměstnanců, jejichž průměrný věk je třicet dva let. Firma se zabývá řemeslnou výrobou dřevěných EURO oken, vchodových dveří a výrobou a stavbou tesařských konstrukcí.

Výrobky jsou určeny pro bytové, komerční a veřejné budovy i památkově chráněné objekty.

Společnost TESKO KOLOVRAT zaměstnává odborníky a řemeslníky z Vítkovska a Opavska a spolupracuje se Středním odborným učilištěm stavebním v Opavě, pro které zajištuje odbornou praxi učňů v provozech firmy.

Společnost je registrována v seznamu odborných dodavatelů v dotačním programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám, její výrobky splňují všechny legislativní a technické parametry seznamu výrobních technologií.

MOTTO

Dobrá práce a spokojený zákazník jsou tou nejlepší reklamou.

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděl/a? 

Byl jsem velmi příjemně překvapen.

Proč jste se rozhodl/a Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Protože si vážím anket, jako je ta Vaše. 

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Snažíme se být dobrým partnerem ve vztahu k našim zaměstnancům a našim zákazníkům se snažíme vycházet co nejvíce vstříc, pokud je to možné.

DŮVOD NOMINACE

Poctivost, pracovitost, kladné ohlasy zákazníků.